Andralivgardet

S:t Eriks FBU förening har utökats med en ny sektion vilken genomför övning och kurs i praktiskt militärhistoria och har det historiska Andra Livgardet som förebild avseende traditioner och uniformer.. Tidsperioden är 1800 talets mitt, en period då den tekniska utvecklingen ledde till effektivare eldhandvapen som tvingade fram en omprövning av invanda stridssätt.
Ytterligare information kan ni erhålla på deras egna hemsida: http://www.andralivgardet.se/

På K1 kaserngård. Övning av jägarkedja enligt 1823-års reglemente.
Utrustning uniform m/1845 med vita exercisbyxor. Vapen är musköt m/1815-47
och m/1860. Övningsledare Göran Wengelin i förgrunden. Trupp är Andra
Livgardet/FBU St Eriks traditionssektion. Utbildning bedrivs regelbundet
varje lördag på K1.
Bild 1.JPG

Regementets dag på I1 i Kungsängen. Korpral Kim Hedman instruerar
laddning av musköt m/1815-47 och m/1860. Vapnen är fullt skjutdugliga och
används regelbundet för salutskjutning. Trupp ur Andra Livgardet/FBU St
Eriks traditionssektion. Truppen deltar vid Regementets Dag såväl vid
Livgardet som vid S1 i Enköping - Upplands Regemente - som på sistone börjat
aktivt vårda sig om sitt arv från Göta Livgarde vilket ursprungligen är det
historiska Andra Livgardet som sattes upp av Gustaf III och fick namnet Göta
Livgarde av Oscar II.
Bild 2.JPG

Nästkommande två bilder visar övning i marsch på linje under ett av träningstillfällena på K1 kaserngård.
Truppen är på väg att göra en direktionsförändring genom
svängning på linje. Korpralen och övningsledaren bakom truppen kontrollerar
noga takt och rättning. Vice korpralen i främre ledet ger tydliga tillrätta
visningar. Linje var den uppställnings och förflyttnings form som alltid
användes i första hand och svängning med behållande av takt och rättning var
ett av stridförflyttnings sätten. Soldaterna marscherar med sträckta knän
och foten vinkelrätt över marken enligt 1825-års reglemente.
Bild 3.JPG

Bild 4.JPG
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:56 av System user.