Medlemskap

Medlemsavgiften är för enskild medlem 150 kr och för två familjemedlemmar 250 kr.

Avgiften sätts in på plusgirokonto 36 27 72-6.
Personnr, namn, adress, telefon och epostadress måste finnas med på inbetalningskortet.

Om du spelar något instrument och önskar delta i musikkåren meddelar du naturligtvis detta på enklaste sätt. Kontakta någon i styrelsen.

Välkommen som medlem!
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 19:58 av System user.