Bli medlem

Bli medlemMedlemsavgiften i musiksällskapet Gripen är för närvarande (2009 och 2010) för enskild medlem 250 sek för familj 350 sek och för företagsmedlem 600 sek.

Avgiften sätts in på plusgirokonto 36 27 72-6
Personnummer, namn, adress, telefon samt e-postadress anges på inbetalningskortet.

Om Du spelar något instrument och önskar deltaga i musikkåren meddelar Du det på enklaste sätt. Kontakta gärna någon i styrelsen.

Välkommen som medlem!

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 19:58 av System user.