EN PIGG 100-ÅRING!

Södermanlands Försvarsutbildningsförbund bildades (först som Landstormsförbund) den 24 oktober 1912 i Flen och är därmed landets ett av äldsta Försvarsutbildningsförbund. Idag heter förbundet Södermanlands Försvarsutbildningsförbund. Förbundet har också under en tid benämnts FBU-förbund.

Genom Södermanlands Regementes försorg hade redan 1910 några frivilliga landstormsbefälskurser ägt rum, den första i Nyköping. I den första kursen deltog A Jurell, Nyköping, E Hermelin, Björkvik,

E Weinberg, Kappsta i Lid, F Isoz, Hönö i Bälinge, G Eriksson, Nyköping, S Bielke, Tureholm i Trosa socken och A.H. Myhrman Hovra i Helgona.

Ledare var kapten K G A Leijonhufvud med biträde av löjtnanterna K. Leijonhufvud och N Helleday samt landstormsbefälhavaren kapten C O Sydow.

Dessa personer var pionjärerna för den frivilliga landstormsrörelsen i Södermanland. Liknande kurser anordnades de tre följande åren i Gnesta och Trosa och den 27 februari 1912 bildades länets första landstormsförening i Eskilstuna.

 

Sidan publicerad/ändrad 2011-10-25 kl. 18:40 av Joakim Andersson.