Jubileumsstämma!

Lördagen 24 mars firade vi i Södermanlands Försvarsutbildningsförbund vår 100 årsdag. Löpande under året kommer vi att fira 100 år på flera olika sätt. Ett av dessa var vår stämma. Vi kommer även att göra detta med studiebesök under året.

Nedan följer lite bilder från vår jubileumsstämma. Till varje bild följer lite text som väldigt kort beskriver bilden.

Text: Joakim Andersson.         Foto: Sven-Erik Jansson

Stämman inleddes med lite musik från musiksällskapet gripen som är en del av vårat förbund.

Mycket duktiga musiker!

 

Under stämman fick förbundet en ny förbundsordförande.

Från vänster:

Håkan E - avgående förbundsorförande

Yvonne H - styrelseordförande

Ulf M - pågående förbundsordförande

 

Förbundet mottog även en gåva från Svenska Försvarsutbildningsförbundet i form av en tavla föreställande landstormsmän. Tavlan kommer att förvaras på Försvarsgården

 

Fd Generallöjtnant Anders Lindström föreläste om försvarsmaktens framtid och utmaningar.

Mycket intressant föreläsning!

Förbundet hade även bjudit in en föreläsare som föreläste om förbundets historia. Under föreläsningen framkom att förbundet startade som en landstormsförening.

Tack Håkan Larsson för din intressanta föreläsning!

 

Efter den formella delen av stämman delades det ut landstormsmän till medlemmar ur förbundet, hederstecken för ungdom till ungdomar inom förbundet.

På bilden till vänster syns förbundets medlemmar som under stämman mottog Södermanlands Försvarsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver.

Förbundet tackar alla som under stämman mottagit någon form av utmärkelse för den tid och arbete ni lägger ner på verksamheten

 

Tack Sven-Erik J för bilderna som togs under stämman.

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-04-10 kl. 17:06 av Joakim Andersson.