Södermanlands Försvarsutbildningsförening

   

Ungdomsövning!

Vårens avdelningsgemensamma övning!

I år genomförs vårens övning under vecka 14.

Genomförs dels med vapentjänst och dels som baskurs.

Har du några frågor, kontakta respektive ungdomsledare

 

 

Medlemsavgift

Föreningen påminner alla föreningens medlemmar om att betala sin medlemsavgift.

Avgiften är:

Vuxna: 100 kronor

Ungdom: 50 kronor

Avgiften betalas till PlusGirokonto 4 813 269-0

 

Verksamhet 2017

Försvarsutbildarna Södermanland har precis som alla år en omfattande verksamhet.

Bland annat genomför vi  föreningens ungdomsverksamhet, vuxenutbildningar samt en kurs i verksamhetssäkerhet

 

 

 

Soldatprov

Soldatprov bild

 

Veteranmarsch

Försvarsutbildarna Södermanland genomför veteranmarschen i år

Sveriges Veteranförbund Fredbaskrarnas ”Veteranmarsch ”startar den 28 juni i Gävle. Vi har som tidigare valt första sträckan och i år blir det Gävle-Söderhamn som är ett av Södermanlands två soldatprov 2017.
För dig som är medlem i Försvarsutbildarna (även anhörig) betalar du anmälnings-avgiften 400 kr till oss och vi står då för alla kostnader.

Läs mer här

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-04-04 kl. 18:37 av Joakim Andersson.