Om SKav-Jbf

Stockholms Kavalleri- och Jägarbefälsförening (SKav-Jbf) grundades 24 april år 1947 under namnet Stockholms Kavalleribefälsförening. Genom ett samgående den 17 oktober år 1959 med Stockholms Jägarbefälsförening (före år 1956 Brännkyrka FBU-förening) fick föreningen sitt nuvarande namn.

Föreningens verksamhetsidé har sedan starten varit att upprätthålla medlemmarnas färdighet i för kavalleriet förekommande uppgifter. Detta har historisk inkluderat såväl traditionell jägartjänst som upprätthållande av beriden tjänst. Hästen fanns kvar i krigsorganisationen för den beridna jägartjänsten till år 1967.

Vid den tidpunkten hade hästarna emellertid redan i huvudsak försvunnit från förbandet och hade varit utplacerade hos civila fodervärdar. Dock fanns hästen kvar som dragdjur inom anspanninskompanierna till år 1977. Numera används hästen endast för statsceremoniellt bruk.

Idag fokuserar SKav-Jbf på att stödja Försvarsmaktens insatsverksamhet, internationellt och nationellt. Totalt har föreningen 200 medlemmar. Styrelseordförande är Johan Nyström. Föreningen bedömer att Försvarsmaktens förändring kommer att medföra ett ökat intresse för den militära frivilligrörelsen med en tydlig koppling till insatsförsvaret. De frivilliga organisationer som har möjlighet att anpassa sin verksamhet till Försvarsmaktens behov kommer sannolikt att utvecklas och på medellång sikt att stärkas av förändringarna.

En icke obetydlig del av detta arbete är stöd med rekrytering till Försvarsmaktens insatsorganisation. Som en del av detta arbete stödjer föreningen Hemvärnet med att personalförsörja en Kavalleri- och jägarpluton med personal som företrädesvis har sin bakgrund inom truppslaget eller liknande kunskap förvärvad på annat sätt. Alla intresserade är välkomna att kontakta plutonens rekryteringsofficer för att få ytterligare upplysningar om, eller bli en del av detta projekt. Kontakta Nils Östman, tel 070-977 89 68.


 

Föreningen planerar även att under verksamhetsået 2010/2011 genomföra en grundläggande taktikutbildning för förbundets medlemmar och befäl inom Hemvärnet. Förståelse för taktikens dynamik är en obestridbar framgångsfaktor både inom och utanför Försvarsmakten.

Vid sidan av den stödjande verksamheten arrangeras även försvarsupplysning och intressanta seminarier vid Armémuseum på Östermalm i Stockholm.

I sin verksamhet samarbetar föreningen med Militärpolisföreningen och Kavalleri- och Jägarbefälsförbundet.

Föreningens aktiviteter annonseras löpande på Stockholmsförbundets hemsida.

Du som önskar bli medlem i föreningen skicka ett mail till föreningssekreteraren: christer.berggren@forsvarsutbildarna.se

Johan Nyström
Ordförande

Artikeln är publicerad i tidskriften Slagfjädern nummer 2 år 2010.
Foto:
Robert Kollin

Sidan publicerad/ändrad 2011-05-10 kl. 10:46 av Paolo Bruno.