Föreningsfunktionärer

Föreningsens styrelse - enligt föreningsstämma 2016

Ordförande       Mats Lekman
Sekreterare      Paolo Bruno
Kassör             Peter Wallenberg

Ledamot           Nils Östman
Ledamot           Christer Berggren
Ledamot           Robert Von Knorring
Ledamot           Mikael Sparreskog
1:e ersättare    Michael Welander
2:e ersättare    Jonas Gillow
3:e ersättare    Max Johansson
4:e ersättare    Johan Nyström

Föreningens revisorer

Revisor            Jens Nordin     
Revisor            
Ersättare          Johan Rydén
Ersättare         

Valberedningens ordförande

Robert C-G Rönnestam

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-01-17 kl. 15:35 av Peter Wallenberg.