Medlemsansökan till SKav-Jbf

Välkommen med din ansökan!

Som medlem i SKav-Jbf är du försäkrad i samband med alla medlemsaktiviteter. Utbildningarna bedrivs som dags-, helgs- och veckokurser. Samtliga utbildningar är kopplade till vårt truppslag.

Du är även välkommen att delta i utbildningar anordnade av andra förbund och föreningar inom Försvarsutbildarna.

Information

Medlemsavgiften är 100kr per kalenderår.
Inbetalning sker till SKav-Jbf:s postgirokonto:
183916-6
Glöm inte att ange namn och personnummer i samband med inbetalningen.

* = obligatorisk uppgift

För- och efternamn *
Personnummer *  (ÅÅMMDD-NNNN)
Bostadsadress *
Postnr *
Postadress *
Telefon mobil *  Minst ett
Telefon bostad *  telefonnummer
Telefon arbete *  måste anges!
E-postadress *Jag är intresserad av att bli specialist inom:
 CBRN  Sjukvård  Pionjär  Informationsbefäl


 Jag vill bli medlem i Försvarsutbildarna
 Jag vill ha mer information om Försvarsutbildarna


Jag är redan medlem i en frivillig försvarsorganisation
(ange organisation): 


 
Sidan publicerad/ändrad 2013-10-17 kl. 12:25 av Paolo Bruno.