Verksamheten

Så här ser vår verksamheten ut:

På torsdagskvällarna har vi teoriutbildning. Det vi lärt oss på lektionerna får vi sedan tillfälle att praktisera på de övningar som anordnas ungefär en till två gånger i månaden. Övningarna kan vara från en till fyra dagar långa (oftast två dagar) och då får vi lära oss hur man uppför sig i skogen på militärt vis. Vi marscherar, spanar, orienterar, tränas i sjukvård och mycket annat.Förutom vanliga övningar erbjuds också möjligheten att delta i veckokurser under skolloven. Exempel på sådana kurser är: Vinterkurs: Lära sig att ta sig fram i vinterlandskap, förebygga och åtgärda kylskador med mera. Överlevnadskurs: Lära sig överleva av vad naturen har att ge, klara sig utan moderna hjälpmedel med mera.
verksamhet_pic.jpg

Säkerheten är det viktigaste vid all verksamhet.

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT! Innan man självständigt får hantera ett skjutvapen inom verksamheten är kravet att man genomgått den grundläggande utbildningen som bl a omfattar ett prov på säkerhetsbestämmelserna (krav 100% rätt) samt prov på handhavande - ladda och patron ur.Inga allvarliga olyckor har hittills inträffat men om något skulle hända har alla fått utbildning i att hantera allt ifrån skavsår till pulsåderblödningar. Det läggs stor vikt vid sjukvårdsutbildning, något man kan ha stor nytta av i det civila livet vilket några av oss har fått erfara.

Något annat man har användning för är den vana att leda som man får med åren.

Man lär känna sig själv och får reda på vad man klarar av utan att behöva känna sig pressad. Vi har en stark sammanhållning i gruppen och under övningarna har vi delat många upplevelser. Uppstår det några problem är det självklart att vi hjälper och stöttar varandra. Ordning och reda är också viktigt. För att allt skall fungera ute i skogen krävs det att man utvecklar ett visst ordningssinne och håller koll på sin egen och andras utrustning.

I bildarkivet kan du se bilder från verksamheten.


 

Sidan publicerad/ändrad 2013-10-09 kl. 21:31 av Mats Nilsson.