Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm Ungdomsavdelning Järfälla

Upptagningsområde: Järfälla och Upplands-Bro kommuner

Vårt mål är att erbjuda ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid i militär anda genom utbildning och försvarsupplysning. (OBS! Syftet är inte att utbilda barnsoldater!) Detta fungerar även som förberedelse för en eventuell anställning i Försvarsmakten eller engagemang i Hemvärnet eller Frivilliga försvarsorganisationer.
 

Verksamheten på avdelningen leds av Ungdomsledaren (Avdelningschefen) och Biträdande ungdomsledaren. Till hjälp för att driva verksamheten har de ett antal instruktörer.
Instruktörerna är i huvudsak före detta medlemmar från avdelningen som efter genomförd militär grundutbildning, oftast som värnpliktiga befäl, kommer tillbaka till verksamheten som instruktörer.

I och med instruktörernas skiftande bakgrund, både militärt och civilt, får utbildningen på avdelningen en stor bredd. Detta gör också att vi har möjlighet att anpassa utbildningen efter ungdomarnas kunskap och förmåga


Järfälla avdelning samverkar med Tunga infanteriförening:s ungdomsavdelning UING

För att vi lättare skall kunna nå ut till våra ungdomar med information så har vi gemnsamt med UING öppnat ett FORUM där där medlemmar i Järfälla och UING kan logga in.

KLICKA HÄR FÖR ATT LOGGA IN

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-06-11 kl. 05:27 av Peter Hawlitzky.