Medaljkommitté

Inom varje organisation finns det ett mer eller mindre uttalat behov av belöningar för gjorda eller förväntade tjänster. Inom vissa företag har, som alla vet, detta tagit sig uttryck i form av bonusutbetalningar.

Inom vår organisation, Försvarsutbildarna, finns ju naturligtvis inga sådana belöningar.
Istället har vi möjlighet att belöna förtjänta personer med olika slags utmärkelser.

 
Har du/ni någon som du/ni vill föreslå skall få en utmärkellse.
Tag då kontakt med Per Johansson eller Bengt Bergman, så berättar de hur du/ni skall gå tillväga.
Eller ladda hem blanketten förslag till medalj, fylli ansökan och skicka till medaljkommittén.
 
Mail till
Per Johansson

Mail till Bengt Bergman

Mail till Irma Palm

 

Ladda ned blankett: Förslag till Medalj 

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-06-11 kl. 03:16 av Peter Hawlitzky.