Kontaktpersoner i styrelsen

VALDA PERSONER I HEMVÄRNSFÖRENINGEN - HBR STOCKHOLM

 

Poster

Namn

Period

Vid Stämma 2017

Funktioner

Ordförande Per Johansson 2017 - 2018 Omval

Ordf.
Medaljkom.
AG

V ordförande Irma Palm 2017 - 2018 Nyval Vordf.
Medaljkom.
AG
Sekreterare Bengt Bergman 2017 - 2018 Omval Sekr.
Medaljkom.
AG
Kassör Christer Rydén 2017 - 2018 Omval Ekonomi
Medl. regist. Vuxen
AG
         
Övriga Ledamöter Peter Hawlitzky 2017 - 2018 Omval

Utbildningsledare ungdom
Webbmaster
Medl. regist. Ungdom
AG

         
  Roger Nilsson 2017 - 2018 Omval AG-UTB
Ungdomssektionen
         
  Lars Rosenqvist 2017 - 2018 Nyval AG-IR
Valberedning
         
  Pablo Pons 2017 - 2018 Nyval AG-IR
         
  Mats Cederqvist 2017 - 2018 Omval Klubbmästare
         
Ersättare Ledamöter Kalle Friman 2017 - 2018 Nyval AG-UTB
         
  Jan Sundkvist 2017 - 2018 Nyval AG-IR
Valberedning
         
  Kjell Hedberg 2017 - 2018 Nyval AG-UTB
         
Adjungerade Lennart Flinck 2017 - 2018 Adjungerad Föreningsutveckling
         
  Göran Andersson 2017 - 2018 Adjungerad Ungdomssektionen
         
Representant ungdomsavdelningar Christoffer Hörnhagen 2017 - 2018 Förtroende vald ungdom Ungdomssektionen
         
Ersättare Adrian Bäckman 2017 - 2018 Förtroende vald ungdom Ungdomssektionen
         
  Simon Vallin 2017 - 2018 Förtroende vald ungdom Ungdomssektionen
         
Revisorer Hans-Erik Jacobsson 2017 - 2018 Omval Revision
         
  Joakim Ström 2017 - 2018 Nyval Revision
         
Ersättare Revisorer Vakant     Revision
         
  Vakant     Revision
         
Valberedning Lars Rosenqvist     Sammankallande
Val årsstämma
         
  Jan Sundkvist     Val årsstämma
         
  Vakant     Val årsstämma

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-06-15 kl. 02:24 av Peter Hawlitzky.