Förmåner & Försäkringar

OBS! Viktigt Meddelande OBS!

Bäste Hemvärnare

Grunden för Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm är våra medlemmar och den medlemsavgift de stöder föreningen med.

De flesta ger föreningen sitt stöd direkt efter nyår medan andra dröjer något med avgiften. Ni som ännu inte erlagt avgiften för 2018 kan göra det till Bg: 5257-2286

Avgiften är oförändrad 150 kr.


Christer Rydén
Kassör

 
Vad får man för medlemsavgiften 150Kr?

Du får tillgång till en massa kurser inom Försvarsutbildarna.
Du får tre olika tidningar hem i brevlådan några ggr per år
Du har ett extra försäkringsskydd varje gång du går en kurs eller är med på något annat som Försvarsutbildarna arrangerar.

 

Så se till att betala in medlemsavgiften. hämta inbetalningskort här

 

Förmåner

Det är kostnadsfritt att delta i de regionala och centrala kurserna m m. Resor, mat och logi betalas av Försvarsutbildarna. Alla som är medlemmar i Försvarsutbildarna är försäkrade.

 

Försäkringsskydd

Försäkringsskyddet omfattas av dels statlig försäkring och dels av Försvarsutbildarnas försäkringar. Skyddet gäller i princip för medlem under utbildningsverksamhet och under vissa förutsättningar även medföljande anhöriga. Ungdomar omfattas av försäkringsskyddet från det att färden till utbildningen/verksamheten påbörjas, under utbildningen och fram tills färd från utbildningen/verksamheten avslutas.

 

Sjukvård

Ungdomar som är medlemmar i Försvarsutbildarna har rätt till samma sjukvårdsförmåner som en totalförsvarspliktig. Ungdomar har även fri hälso- och sjukvård under utbildningen, samt vid färd till och från verksamheten.

Detaljerade bestämmelser finns hos Försvarsutbildarnas föreningar och förbund.

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-26 kl. 02:25 av Peter Hawlitzky.