Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm

Föreningen är en del av Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland och HBR-Riks

 

Hemvärnsföreningen skapar, förbättrar och breddar den enskildes utbildning och kunskaper, en förutsättning för bra övningar

Erfarenheter utväxlas genom engagemang inom Hemvärnsföreningen.

Motivationen stärks med ökad kunskap och information i försvarsfrågor som ges bland annat i Hemvärnsföreningens och Försvarsutbildarnas regi.

Vi värnar den enskilde medlemmens civila kunskaper genom att tillvarata dessa inom Hemvärnsföreningens och Försvarsutbildarnas regi.

Äskar medel för kurser och aktualiserar kurser i angelägna ämnen.

Rörligheten är utmärkande i den nya målsättningen för Hemvärnet där Hemvärnsföreningen blir den gemensamma punkten.

Närheten i kontakterna med andra organisationer inom sjukvård, pionjär, underhåll med flera genom Hemvärnsföreningen och Försvarsutbildarna.

 

HV-HBR slår vakt om ditt värde i hemvärnet! 

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-10 kl. 01:30 av Peter Hawlitzky.

Föreningsinformation

Nyhetsdatum: 2018-02-12

Nyhetsdatum: 2017-07-24
Försvarsutbildarna ger ut information om aktuella kommande händelser i form av olika utskick. Utskic...

Nyhetsdatum: 2017-07-24

Nyhetsdatum: 2017-07-24

Nyhetsdatum: 2017-07-24
Ta med familien på en dags utflyckt till Den vakra Mälarstaden Strängnäs.
ca 1 km väster om S...

Nyhetsdatum: 2017-01-01
För att få deltaga i försvarsutbildarnas kursutbud & aktiviteter, och kunna åtnjuta alla förmåner må...