Vaksamheten

En tillämpad övning där våra ungdomar fick öva sina kunskaper i ett verklighetstroget scenarie. Uppgifter och mat fick hämtas via karta och kompass eftersom materielen sprits ut genom fallskärm. Denna övning var den som fick klart bäst betyg av höstens alla övningar!
Resning av förläggning
Resning av förläggning

Förläggningstjänst

Helgens läger slås upp av instruktörer då ingen av ungdomarna vet var och hur de ska förläggas denna övning. Först sent på lördagsnatten möter ungdomarna en motståndsman som lotsar dem fram till det färdiga lägret där de endast behöver få eld i kaminerna innan de kan gå i vila. 

Poppkornspoppning
Poppkornspoppning

Samkväm

Efter att ha marscherat ut till grupperingsplatsen och genomgången utbildning (innan läget och den tillämpade övningen satte fart på allvar) fanns det tid till lite samkväm. Grupperna fick ut matolja och poppcorn, och efter ett kraftigt poppande lät de sig väl smaka av skogspoppade poppcorn.

Denna del var mycket uppskattad och fick högt betyg i utvärderingen. 

Redo för uppgiften
Redo för uppgiften

Redo för uppgiften

Grupperna gör sig redo för uppgiften. Maskeringsfärg i ansiktet gör ungdomarna nära på osynliga i terrängen och kontakt mellan dem de olika grupperna och dess ledning sker via radio ra 135 (bilden) och ra 145/146. Här ses gruppchefen göra en funktionskontroll på gruppens radio.

Strax därefter ger sig grupperna ut till sina spaningspositioner där de håller noggrann koll på misstänkta göromål. De avslöjar ett par sabotörer som de lyckas driva från platsen genom att kalla på förstärkning.

Omhändertagande av skadad
Omhändertagande av skadad

Söndagen

Under sker ett sista moment som där både plutonchef och ställföreträdare faller från under en skottväxling med motståndsmännen från gårdagen. Undomarna redde sedan självständigt ut situationen och fick undan skadad personal i säkerhet innan övningen avbröts.

Ungdomarna visade prov på stor handlingskraft och förmåga!

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-23 kl. 19:22 av Henrik Bjugård.