Pårustning

Pårustningen för utbildningsåret 09/10 inleddes med utrustningshämtning. Därefter genomfördes en marsch till förläggningsplatsen där Grundkursen (GK) genomgick utbildning i bl a resande/rivande av förläggning, matlagning och eldposttjänst. På kvällen genomfördes även en mörkerförevisning. Fortsättningskursen (FK) genomfrde samtidigt en kortare överlevnadsövning. Hela övningen genomfördes gemensamt av tre av Stockholms avdelningar UING, Järfälla och SYD.
Tältresning (2008)
Tältresning (2008)

 Pårustningsövingen är första gången eleverna från Grundkursen kommer ut i skog och mark. Huvuddelen av utbildning och träning läggs därför till grunder i förläggningstjänst (här att leva och verka i tält). Ungdomarna drillas i att resa och riva försvarsmaktens tält 12 och 20. Till förläggningstjänsten hör även utbildning i fältmässig hygien, vassa verktyg och eldposttjänst.

Ungdomarna utbildades även i hur man tillreder mat mm i försvarsmaktens kokutrustning.

Byggande av vindskydd (2008)
Byggande av vindskydd (2008)

 För Fortsättningskursen genomfördes ett kortare överlevnadsmoment. Fn Viltstig inledde med en genomgång om vad som är viktigast att ha med sig för att klara sig en tid utan full utrustning i skogen. Därefter tog man sig ner till sin förläggningsplats där det restes vindskydd för natten. 

Exercis
Exercis

Efter att all förläggingsutrustning vårdats på söndagen vidtog ett längre moment i exercis. Att kunna höra upp och agera gemensamt i grupp är grundläggande för militär utbildning. Trots att gruppen var talrik så föll allt snabbt på plats och UING, Järfäla och SYD paraderade snyggt och prydligt tillsammans. 

Sjukvård
Sjukvård

 Som avslutning genomfördes ett sjukvårdsmoment. Förstahjälpen utbildning mm hade tidigare genomförts på dagen och samtliga avdelningar har tidigare haft teorilektioner i ämnet. Ungdomarna fick rycka in i skogsbrynet där en "olycka" inträffat och flera av kamraterna agerade skadade och behövdes tas om hand på olika sätt. 

Sidan publicerad/ändrad 2009-11-06 kl. 19:14 av Henrik Bjugård.