Utbildningsledaren har ordet !

1958 startade Pontoniererna sin ungdomsutbildning. Den har mötts med ett positivt gensvar och har under de senaste decennierna nått betydande omfattning. Verksamheten har gynnats av att föreningen kunnat ställa upp med en rad goda ledare. Ansvariga för verksamheten har varit ellar är:

Ro/Kn Kuno Arvefors 1959-65
Ro/Kn Folke Hovberg 1966-85
Ro/Kn Göran Andersson 1986-
Vpl/Fk Fredrik Jürss 2002-2004
Vpl/Fu Anders Backlund 2004-2006
Vpl/Fk Fredrik Lovén 2006-2006
Hv/Fk Christer Viltstig 2007- 2009
Ro/Lt Henrik Bjugård 2009 -Avled 2006-05-08


de fem senare har delat ansvaret med Kn Göran Andersson då verksamheten växt i omfattning under tiden. Därutöver tillkommer ett flertal andra instruktörer som bidragit till verksamhetens genomförande.

Ungdomsutbildningen har inom Pontoniererna drivits som kvällsövningar och veckoslutsövningar. Ungdomarna har därutöver haft möjlighet att deltaga i centralt ordnade vinter- och sommarkurser på en vecka.

Utbildningen har varit av karaktären "militär scouting" med betoning på:


- Förläggningstjänst: bl.a resande av tält och byggande av skärmskydd
- Förplägnadstjänst: Bl.a egen tillredning av vacuumtorkade livsmedel samt konserver under fältförhållanden och vid enstaka tillfällen färskvaror
- Orienteringsutbildning: Bl.a karta, kompass, terrängobservation, skidlöpning mm
- Första hjälpen, omhändertagande av skadad året runt
- Sambandstjänst: Telefon, radio och signalering
- Vapentjänst: Grundläggande vapenkännedom på bl.a Gevär m/96 och m/38 och för de äldre Kpist m/45B och Ak4. Sedan några år tillbaka bedrivs verksamhet med Gevär 22L Hv för de yngre och Kpist m/45, Ak4 och Ak5 för de äldre. Fr.o.m den 1 Januari 2007 utgår även Kpist m/45 ur verksamheten.
- Kamratlig samvaro och befrämjande av verkan i grupp

I likhet med vad som skett i det övriga samhället har vår ungdomsverksamhet upplevt vågdalar och toppar, ofta i samklang med årskullarnas variation och övriga trender i samhället. Ordentlig lågnivå upplevde vi verksamhetsåren 75/76 och 76/77 för att sedan se deltagarantalet successivt växa. Toppår var 79/80, 86/87 och 91/92.

Det har varit intressant att följa de enskilda ungdomarnas utveckling. Ofta har det redan tidigt visat sig var "talanger" fanns. Andra har byggt upp en säkerhet och styrka i umgänget med kamraterna samt en förståelse för samarbete.

Sidan publicerad/ändrad 2009-11-19 kl. 18:34 av Göran Andersson.