Ordförande har ordet

GA.jpg
Ordförande Ingenjörbefälsföreningen PONTONIERERNA


Göran Andersson

Fältarbetsmatriel

Länken nedan är ett bra sätt att få koll på vad som är aktuellt för stunden inom Försvarsmakten och då inom gebitet Fältarbeten!


Från sidorna ovan kan information av de mest varierande slagen inhämtas!

Våga utforska !


De senaste veckorna har undertecknad med hjälp av föreningens kassör bläddrat igenom inbetalda medlemsavgifter och konstaterat följande:
  • Några har betalt men inte lämnat namn
  • Detta gäller både för 2007 och 2008
  • Tyvärr har desto fler inte betalt för de senaste 3 åren

I veckan har därför en försändelse gått till de som inte var noterade med namn som betalande fram till och med 2008! Ett stort antal kommer vi (Ordförande och kassör) egenhändigt avföra från medlemslistan om inte medlemsavgiften betalas!

Har nu någon betalt men fått försändelsen med uppmaning att betala fast så är gjort meddela gärna datum när den inbetalningen gjordes!

Är det någon som har synpunkter på detta vänligen meddela detta snarast enligt E-post adressen nedan.

goran.andersson@forsvarsutbildarna.se


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:01 av System user.