Ungdomsverksamheten

1958 startade Pontoniererna sin ungdomsutbildning. Den har mötts med ett positivt gensvar och har under de senaste decennierna nått betydande omfattning. Verksamheten har gynnats av att föreningen kunnat ställa upp med en rad goda ledare. Ansvariga för verksamheten har varit ellar är:

Ro/Kn Kuno Arvefors
Ro/Kn Folke Hovberg
Ro/Kn Göran Andersson
Vpl/Fk Fredrik Jürss
Vpl/Fu Anders Backlund
Vpl/Fk Fredrik Lovén
Hv/Fk Christer Viltstig
Ro/Lt  Henrik Bjugård
 

1959-65
1966-85
1986-
2002-04
2004-06
2006-07
2007-10
2010-       
 


 
 


  


 
de senaste åren har ansvaret delats med Göran Andersson då verksamheten växt i omfattning under tiden. Därutöver tillkommer ett flertal andra instruktörer som bidragit till verksamhetens genomförande.

Ungdomsutbildningen bedrivs inom Pontoniererna som kvällsövningar och veckoslutsövningar. Ungdomarna har därutöver haft möjlighet att deltaga i centralt ordnade vinter- och sommarkurser på en vecka. Tilldelning av medel har dock medfört att de centrala ungdomskurserna sommartid inte genomförts de senaste åren. Sommaren 2011 genomfördes en central sommarkurs i Arvidsjaur med stöd från AJB ock Stockholms Förbundet, 20 st ungdomar från Ingenjörbefälsföreningen deltog.
 
Utbildningen har varit av karaktären "militär scouting" med betoning på:

- Förläggningstjänst: bl.a resande av tält och byggande av skärmskydd
- Förplägnadstjänst: Bl.a egen tillredning av vacuumtorkade livsmedel samt konserver under fältförhållanden
- Orienteringsutbildning: Bl.a karta, kompass, terrängobservation, skidlöpning mm
- Första hjälpen, omhändertagande av skadad
- Sambandstjänst: Telefon, radio och signalering
- Vapentjänst: Grundläggande vapenkännedom på bl.a Gevär m/96 och m/38 och för de äldre Kpist m/45B och Ak4. Sedan 2003 bedrivs verksamhet med Gevär 22L Hv för de yngre och Kpist m/45, Ak4 och Ak5 för de äldre. Sedan 2007 har även Kpist:en försvunnit ur verksamheten. Under 2008 tillkom nytt riktmedel för Ak4 och Ak5 - Rödpunktssikte.
- Kamratlig samvaro och befrämjande av verkan i grupp

I likhet med vad som skett i det övriga samhället har vår ungdomsverksamhet upplevt vågdalar och toppar, ofta i samklang med årskullarnas variation och övriga trender i samhället. Ordentlig lågnivå upplevde vi verksamhetsåren 75/76 och 76/77 för att sedan se deltagarantalet successivt växa. Toppår var 79/80, 86/87 och 91/92. Verksamhetsåret 2010/11 var återigen ett år med omfattande verksamhet avseende timmar och deltagare.

Det har varit intressant att följa de enskilda ungdomarnas utveckling. Ofta har det redan tidigt visat sig var "talanger" fanns. Andra har byggt upp en säkerhet och styrka i umgänget med kamraterna samt en förståelse för samarbete.

 

Sidan publicerad/ändrad 2011-11-17 kl. 17:21 av Göran Andersson.