Övningar

Samövningar med andra truppslag skedde under kaderövningar ordnade av dåvarande Fo44. Den vanligaste formen för dessa samövningar var övningar i överskeppning. Garnsviken, Rådmansö, Myttinge och Södertäljeterrängen är några av de områden som utnyttjades under dessa övningar.

År 1960 övertog dåvarande förvaltaren Tage Jönsson chefsinstruktörsskapet. Jönsson hade redan fem år tidigare knutit kontakt med Pontoniererna som instruktör under en lägerkurs på Laxön. Jönsson erinrar sig från denna kurs särskilt en förevisning avseende förstöring av järnväg. Åskådare var en grupp österikiska officerare. SJ hade kostnadsfritt ställt ett lok och en järnvägsvagn till förfogande, vilket gav övningen en realistisk ram. Österikarna imponerades av elevernas kunnande och befälsföring inte minst av det referat på felfri tyska som lämnades av en av eleverna.

Tage Jönssons verksamhet som instruktör omfattade såväl sommar- som vinterkurser. Dessa senare ägde regelmässigt rum i Transtrand. Utbildningen där omfattade allmän vinterutbildning men också ingenjörtekniska discipliner. Förstöringsarbeten var ett återkommande inslag i utbildningsprogrammet. Bron vid Torgåsmon torde vara den mest "förstörda" bron i Dalarna. Kraftprovet under kursen var en patrulltävlan, där den tyngsta grenen utgjordes av 3 mil skidorientering i fjällterräng. I denna tävling, som var gemensam för samtliga elever oavsett truppslag, hävdade sig ingenjör-/pionjärplutonerna väl varje år.
En annan återkommande övning under 1950- och 1960-talet var övergången av Oxundasjön söder om Rosersberg. Det var en ansträngande övning för eleverna, då dessa svarade både för lastning och transport av bromatriel. Tage Jönsson har ett bestående minne från en av dessa övningar. En dimmig och tidig söndagsmorgon dök en oanmäld elev upp iklädd kimono. Han var just hemkommen från en resa till orienten. Skämtare som han var gick han utan att yttra ett ord direkt in i ett bärarlag. Synen var obetalbar.


Pontoniererna deltog under ett par år under 1980-talet tillsammans med Södertälje FBU-förening som B-styrka på ING1s slutövningar med åldersklassen under augusti månaderna.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:00 av System user.