Krigsförbandskurser

Krigsförbandskurser

De regelbundet återkommande repetitionsövningarna och de särskilda övningarna för befäl gav som resultat bättre utbildade och samtrimmade krigsförband. Åtgärderna ökade samtidigt intresset för frivill befälsutbildning.

Övningarna kom dock snart att utnyttjas som budgetregulator. Repetitionsövningarna ställdes in och fyraårsintervallen för övningarna frångicks. Resultatet blev allvarliga brister såväl i fråga om taktiskt kunnande som om ny materiel och om förbandens krigsuppgifter. För att begränsa skadorna av de uteblivna repetitionsövningarna väcktes på 1960-talet tanken på att organisera särskilda krigsförbandskurser vid regementet.

De som inom Pontoniererna från början (1964) drev idén med dessa kurser var främst Kapten Åke Runwall, väl assisterad av Carl Henrik Voss-Schrader. Sedan Åke Runwall lämnade föreningen har det varit den sistnämnde som drivit på för att krigsförbandskurser kommer till stånd. Det har också till stor del varit hans förtjänst att kurserna gett ett så positivt resultat.

Krigsförbandskurserna, som regelbundet organiserades i 36 år, skulle fylla flera syften. De viktigaste var att

- planera och förbereda kommande repetitionsövningar

- genomföra viss utbildning och lämna orientering om personal-, materiel- och organisationsläget samt

- stimulera rekrytering till fortsatt frivillig utbildning
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:00 av System user.