Sekreteraren har ordet !

Innevarande år 2006 är medlemsavgiften för vuxna 75 svenska kroner vilket även gäller föreningens ungdomar! Nu är det så att det saknas inbetalningar från ett antal vuxna medlemmar för 2004, 2005 OCH 2006 samt nu närmar sig det nya året 2007!
På den senaste föreningsstämman beslöts bl.a att medlemsavgiften från den 1 januari 2007 skall vara 100 kr för både vuxna och ungdomarna.
Skam går på torra land men ungdomarna gör fakrtiskt mer rätt för sig än många av föreningens vuxenmedlemmar. De betalar nämnligen medlemsavgiften och deltager på övningar.

Kassören med stöd av ordföranden kommer nu under december att påminnelse om missad inbetalning av tidigare medlemsavgifter samt för kommande verksamhetsår 2007!
Se gärna till att kassören får ett Gott Nytt ÅR med mindre att göra.

Postgiro nummret är 183528-9 !

Ett faktum är ju mindre påminnelser desto gladare kassör!


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:01 av System user.