Media biblkioteket

Media biblioteket innehåller en bråkdel av det bild och filmmaterial som Musketerarkåren har samlat på sig under årenslopp. Vi lägger hela tiden till nya bilder och filmer i takt med övningar och uppvisningar.

De bilder som publiceras här är bara en del av alla bilder som våra fotografer tar. Om ni vill ha en kopia på någon bild, kontakta info@musketerarkaren.se.

Musketerarkårens bildarkiv sträcker sig tillbaka till våren 1994 då kåren bildades och de första övningarna genomfördes på Berga Örlogsskolor och fram till dagsdatum.

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-08-31 kl. 15:10 av Erik Nelsson.