2011-05-10 Föreläsning Mord

Militärpolisföreningen erbjuder dig Föreläsning Mord. Riksmordkommissionen - utredning av spaningsmord i teori och praktik. Vi kan med stolthet presentera föredragshållare Ingemar Isaksson, kriminalkommissarie och Chef Riksmordkommissionen.
Ingemar är polis sedan 1977 och började på Rikskriminalen 1988, där han  huvudsakligen jobbade med grova våldsbrott, företrädesvis mord.
Han har även  jobbat i Palmegruppen, gärningsmannaprofilgruppen, varit  projektledare för PUG, Aktionsgruppledare(projekt mot organiserad
brottslighet), varit chef för Krigsbrottskommissionen och sen 2009 chef för  Riksmordkommissionen.

Ingemar har deltagit i många uppmärksammade brottsutredningar: mordet på Olof  Palme, Lasermannen, polismorden i Malexander, mordet på
Anna Lindh  och under det senaste året serievåldtäkterna i Örebro samt  serieskjutningarna i Malmö. Ingemar har dessutom medverkat i  identifieringsarbetet efter Estonia, SAS-haveriet på Linateflygplatsen i Milano samt tsunamin, både på hemmaplan och som svenskt befäl i  Thailand.

  Tid: Tisdagen den 10 maj 2011 kl1800 – senast 2100

Plats:  K1(Lutzensalen), Lidingövägen 28, Stockholm

Förtäring: Deltagare  erbjuds kaffe och fralla utan kostnad
Sista anmälningsdag: 2 maj  20:00 via mejl utb@mpforeningen.a.se

Vi har 30  platser och först till kvarn gäller. Föreläsningen är öppen för  Militärpolisföreningens
medlemmar vilka har betalt medlemsavgift för 2011. Medlemmar i andra  föreningar under
Försvarsutbildarna Stockholm, är välkomna i mån av  plats.

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen

 

Sidan publicerad/ändrad 2011-07-14 kl. 19:50 av Björn Bexander.