2010-04-07 Figuranttjänst mot Gardesbataljon

Livgardets Gardesbataljon inbjuder Militärpolisföreningens medlemmar att deltaga som figuranter under förbandets utbildningskontroll i skyddsvaktstjänst och soldatfärdigheter.

Övningen genomförs även över natten med verksamhet stötvis. Viss form av återhämtning kan ske. Övnigsledningen (ÖL) ser gärna även kvinnliga deltagare. Behovet är 10 figuranter, varav några platser är kvar. Först till kvarn gäller.

Mat och boende med övningsledningen.

Tid:               ons 7/4, kl. 11:00 -- tors 8/4, kl. 09:00

 

Plats:            Utanför Nynäshamn

Utrustning:   Medför gärna typ snickarkläder eftersom det är en lastningsplats för båtar till lastbil o mycket arbetare rör sig i området. ÖL efterfrågar även om möjligt att deltagande bilar på km.ers. kan användas till enklare figurantmoment.

Ersättning: 130kr/h och 20h per tillfälle, km.ers. utgår till deltagande, med önskemål om samåkning.

 

Anmälan: Snarast till Thomas, samordnare för figuranterna på twb@telia.com

Sidan publicerad/ändrad 2010-04-13 kl. 19:14 av Carl Alm Djerf.