2010-12-04 Högtidlighållandet av slaget vid Lund

Militärpolisföreningen inbjuder sina medlemmar att delta vid det årliga högtidlighållandet av slaget vid Lund den 4 december 1676.

Livdragoner från tidigare årskullar brukar årligen samlas vid ceremonin på Kavallerikasern (Fd. K1) för att träffa vänner, befäl och hästarna.
Sedan brukar soldater, befäl och gäster äta lunch tillsammans. Detta brukar vara en självklar samlingpunkt för de medlemmar som för en dag vill återvända till sitt hemmförband och träffas.

 


Tid: ESO

Plats: K1.

Utrustning: Civ. klädsel.

Sidan publicerad/ändrad 2010-11-06 kl. 15:00 av Carl Alm Djerf.