2010-09-24--26 Försvarsupplysning

INBJUDAN TILL FÖRSVARSUPPLYSNINGSHELG v 038

Militärpolisföreningen Inbjuder sina medlemmar till kurs om utvecklingen i Försvarsmakten
Enstaka platser finns kvar. Du är välkommen.

 

Bakgrund

Försvarsutbildarna har av Försvarsmakten blivit tilldelade ansvar för försvarsupplysning inom den militära frivilligrörelsens.

 

Genomförande

Försvarsutbildarna inbjuder härmed till den årliga försvarsupplysningshelgen på Väddö kursgård (se nedan). Helgen är en årligen återkommande företeelse. Utbildningen utgör grunden i försvarsutbildarnas försvarsupplysningsverksamhet. Kavalleri och jägarförbundet (Kav-Jf) har blivit tilldelade 10 platser. Fem av dessa har Kav-Jf delegerat till Militärpolisföreningen (MPo) och ytterligare fem till Kav-j plutonen samt Södertörnsbataljonen.

 

Kav-Jf kommer även att stödja kursen med instruktörer.

 

Kommendantur

 

Var: Väddö kursgård, Stockholm/Norrtälje

När: Helgen v 038: fredag 2010-09-24 kl 1200 --- söndag 2010-09-26 kl 1215

Hur: Kostnader för logi, mat och resor betalas av försvarsutbildarna centralt. Anmäla sker omgående till Renée Björnö på K-65, 08-58774200. Uppge vilken organisation som du tillhör.
 
Övrigt
Är intresset stort kan enstaka plats tillföras, utöver tilldelningen.
Sidan publicerad/ändrad 2010-09-13 kl. 17:48 av Björn Bexander.