2010-04-17 Ordförandekonferens

Styrelsemedlemmar ur militärpolisföreningen deltog den 17 april på ordförandekonferens på Armémuseum.

Ett antal punkter fanns på dagordningen som syftade till att dels få utbyte från andra föreningar men även på lång sikt höja kvaliteten på den egna verksamheten. En rad olika viktiga lärdomar drogs under dagen, något som snarast kommer att appliceras på vårt arbete.

 

Ordföranden talar om långsiktiga planer.

 

Styrelsemedlem förbereder redogörelse. 

Sidan publicerad/ändrad 2010-04-17 kl. 19:42 av Carl Alm Djerf.