2010-05-08 Besök av tyska reservister

MP-föreningen fick möjligheten att under lördagen följa med en tysk delegation på besök i Sverige.
 

Den tyska gruppen ledd av Översten Volker Stein besökte först en hemvärnsövning på Livgardet för att få inblick i stabsarbetet inom frivilligverksamheten. Turen gick senare till Luftstridsskolan där de fick flyga med Svea und flyggrupp. Fokus låg på att visa hur man omvandlar den rörliga och fasta spaningen till underrättelser. MP-föreningens representanter passade även på att besöka en av O-platserna för fast spaning.

 Foto: Thomas Eckered

 

Sidan publicerad/ändrad 2010-05-11 kl. 17:56 av Carl Alm Djerf.