2010-01-25 Föreningsstämma 2010

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för MILITÄRPOLISFÖRENINGEN 2010

Tid: 2010-01-25, måndag klockan 1800. Observera datumet

Plats: Lilla mässen, K1, Lidingövägen i Stockholm

Kallade: Samtliga medlemmar i Militärpolisföreningen

Om svar anhålles: Senast fredagen den 22 januari kl 2000 via mejl admin@mpforeningen.a.se


Inkommande motioner: Eventuella motioner ska inkommit till föreningens styrelse senast den 10 januari 2009 vilka läggs upp efter hand på föreningens hemsida.

Övrig information: Föreningsstämman beräknas pågå under cirka 30 minuter. Därefter bjuder Militärpolisföreningen, i sedvanlig ordning, på lättare förtäring med anslutande föredrag och kaffe


Senast den 10 januari ska samtliga motioner (propositioner) som ska behandlas till föreningsstämman tillsammans med verksamhets- och ekonomisk berättelse ligga på vår hemsida för enskild medlems granskning och förberedelser.


I samband med föreningsstämman finns medlemsprylar till försäljning. Betalar du in Melemsavgiften ( 150 kr på bg 5741-1811, Kom ihåg att fylla i namn) före årsstämman erhåller du dessutom föreningens nya t-shirt.


Under kvällen kommer även ett föredrag om att hållas för stämmans deltagare. Mer info ESO.
 

Varmt välkomna!


Björn Bexander
Ordförande

 

Sidan publicerad/ändrad 2009-10-23 kl. 01:59 av Björn Bexander.