2010-01-20 Kav-J, rekrytering till Hv-pluton

Militärpolisföreningen och Kav-J inbjuder sina medlemmar till en informations- och rekryteringskväll. Just nu sätter MPo och Kav-J upp en pluton inom ramen för Hemvärnet på Amf1.

Detta är en möjlighet för de medlemmar som vill upprätthålla sina soldatfärdigheter tillsammans vänner och andra med liknande bakgrund.
Kav-J bild.png


Under hösten 2009 kommer förbundet att starta en frivilligt rekryterad Kavalleri- och jägarpluton tillsammans med de Nationella Skyddsstyrkorna (hemvärnet). Plutonen kommer att ingå i en bataljon som är organiserad i Stockholmsområdet.

Vi erbjuder alla intresserade med lämplig bakgrund, oavsett truppslag och vapengren, att söka medlemskap i plutonen. Deltagandet ger möjligheten att upprätthålla de militära färdigheterna inom funktionen och samtidigt som kontaktnätet vidgas.

I samband med mötet kommer ytterligare information att delges angående personalförsörjningen, planeringen och förutsättningar. På mötet närvarar bataljonchefen Övlt. Johan Adolphson

Både soldater och befäl, värnpliktigt/reservofficerare, rekryteras till organisationen.
Det finns i skrivande stund ingen särskild kravspecifikation gällande militär bakgrund eller fysisk förmåga avseende ett deltagande. Dock förutsätts plutonens blivande medlemmar besitta en grundläggande kunskap och lämplig erfarenhet inom de olika funktioner som Kavalleri- och jägarförbundet och Militärpolisföreningen representerar.

Utöver en manöverpluton kommer det troligen erbjudas enstaka befattningar inom kompanistabsfunktionen. För övrigt gäller de Nationella Skyddsstyrkornas krav på vandel och avtalsenlig tjänstgöringstid.

Tid: Onsdagen den 20 januari kl.19-21

Plats: Kavallerikasern (Fd. K1), klisowsalen, ovanpå stallet.

Klädsel: Civ. kläder.

Anmälan till Carl-Fredric Ramström:
utb@mpforeningen.a.se
 
 
 
 
 

 

Sidan publicerad/ändrad 2009-11-20 kl. 18:43 av Björn Bexander.