2010-10-15--16 Krigsförbandsövning B-styrka, Amf 1

Under vecka 041 genomför Södertörnsgruppen sin största övning för året, KFÖ - Krigsförbandsövningen 2010. Nu söker Södertörnsgruppen motståndare till Insatskompaniet. Militärpolisföreningen är återigen tillfrågad att stödja som B-styrka med våra kompetenta medlemmar. Efter förra årets succé är detta en välkommen funktionsövning för oss.
n751870214_2986961_9115.jpg


Verksamhet:
Exempel på uppgifter som kommer att övas är bevaka, skydda, ytövervaka.
Förbandet kommer att öva på platser spridda över stora delar av Södertörn.

B-styrka:
Skall lokalisera, identifiera, kartlägga och störa förbandets verksamhet.
Detta är alltså en övning för dig som även vill öva på underrättelseinhämtning. Erfarenheter från förra året visade på att deltagare bör ha fältvana och god fysisk förmåga.


Tid:
0900, fredag, 2010-10-15

Plats:
E.S.O.

Utrustning:
Civila kläder, övernattningsutrusning, (ev. egen bil, kamera, kikare samt ant.mtrl.)

Övrigt:
*ersättning utgår, fredag morgon till lördag kväll
*Måltider gratis genom södertörnsgruppen.
*Km.ers. genom hela övn.
*Förläggning erbjuds i fält.


Anmälan senast 1 oktober
 

Se B-styrkans styrdokument från 2009...

Sidan publicerad/ändrad 2010-09-13 kl. 19:19 av Björn Bexander.