2010-05-14--16: MOUT/SIB Strid i bebyggelse

Försvarsutbildarna Stockholm genomför, Strid i Bebyggelse (SIB) grunder, för personal som tidigare inte haft tillfälle till att delta i denna utbildning eller som vill komplettera sin utbildning. Militärpolisföreningens medlemmar inbjuds att deltaga, först till kvarn...
PICT2950 red.jpg


 
 
Kursnummer
0565
Datum
Fredag 2010-05-14 kl. 1900 till söndag 2010-05-16 kl. 1600.
OBS! Inryckning fredag!
Plats
Livgardet, Kungsängen.
Målsättning
Att ge nyantagna hemvärnssoldater, som ej genomgått grundutbildning i sitt förband, möjlighet att lära sig Strid i Bebyggelse.
Kursens innehåll
Kursen genomförs med PEK-skjutning SIB, framryckning längs gata, tagning av hus och vid behov rensning av hus. Skarpskjutning förekommer.
Deltagare
All kontrakterad stridande hemvärnspersonal som inte har genomgått SIB-utbildning.
Max 30 deltagare (minst 15).
Arrangör
i samverkan med MPo, Försvarsutbildarna Stockholm, Livgardesgruppen.
Kurschef
Per Nordlund, telefon 070-497 93 99.
Kursadjutant
Johan Bergh
Instruktörer/lärare
Kjell Karlström, Björn Bexander m.fl.
Utrustning
Fältuniform med stridutrustning (ej vapen).
Anmälningsavgift /deposition
Anmälningsavgift/deposition om 300 kr skall sättas in på förbundets plusgirokonto 10 88-4 samtidigt som anmälan. Depositionen återbetalas efter genomförd kurs.
 Bilder från tidigare år:
 
 
IMG_2729.jpg

IMG_2738.jpg

 

Sidan publicerad/ändrad 2010-04-17 kl. 22:26 av Björn Bexander.