2009-12-02 Militärpolisens roll i nya FM

Militärpolisföreningen erbjuder sina medlemmar en föreläsning av Mj Jonas Bodin Chef 15 MP-komp.

Föreläsningen kommer bland annat att handla om hur militärpolisens framtid kommer att se ut i försvarsmakten i och med omstruktureringen från ett värnpliktsförsvar till ett yrkes och kontraktsförsvar. Föreläsningen kommer även att belysa 15 militärpoliskompaniet och deras uppgifter och verksamhet samt ge möjlighet till medlemmar att få sina frågor om 15 MP-komp. besvarade. 

 

 

Tid: W949 onsdagen den 2 december kl 1900 – 2100

Plats: K1, föreläsningssal.

Anmälan: via mejl till foto@mpforeningen.a.se och ange
namn och medlemsnummer senast 1 december 2009

Om du ej är medlem, skriv namn och personnummer.

Föredraget hålls företrädesvis för militärpolisföreningens medlemmar vilka betalt
medlemsavgift för 2009, övriga i mån av plats.

Varmt välkommen!

 

Styrelsen

 

Sidan publicerad/ändrad 2009-11-18 kl. 15:15 av Carl Alm Djerf.