2009-11-05 Calle Boman, Militär - polis - militärpolis

Militärpolisföreningen erbjuder sina medlemmar en unik föreläsning av Calle Boman. Han besitter yrkeserfarenhet från bland annat fallskärmsjägarskolan, kustjägarskolan, polishögskolan och mycket mer.

Calle berättar om sin tid i försvaret, vad han gjort där för att sedan gå över till hans
tid som polis . Avslutningsvis berättar han om när han gick tillbaka till det militära
 för att utbilda militärpoliser.

Tid: W945 torsdag den 5 november kl 1900 – 2100

Plats: K1, Livgardesgruppens konferensrum

Anmälan: via mejl till foto@mpforeningen.a.se och ange
namn och medlemsnummer senast 31 oktober 2009
Om du ej är medlem, skriv namn och tillhörighet.

Föredraget hålls företrädesvis för militärpolisföreningens medlemmar vilka betalt
medlemsavgift för 2009, övriga i mån av plats. Maxantal är 20.

Varmt välkommen!

 

Styrelsen

Sidan publicerad/ändrad 2009-10-17 kl. 13:11 av Carl Alm Djerf.