2009-10-20 TRACKER/SPÅRNING Föreläsning

Vi kan med stolthet presentera Conny Anderson, Sveriges skickligaste tracker! Conny arbetar till vardags som polis sedan 1991. Just nu tjänstgör han vid närpolisen i Roslagen men har även jobbat med grov brottslighet, förortsgäng, kriminaljour, utryckningsenheten, vapen- och taktiklärare på PHS mm.

Conny började med spårning i början av 2000-talet, erhöll stipendium 2005 för detta, gått trackerutbildning i USA under flera år. Han utbildar numer själv spårare inom kriminalteknik, spaning, specialförband och överlevnadsinstruktörer genom sitt företag Trackerschool.

Föreläsningen innehåller bland annat historik, filosofi, information om trackerverksamhet inom polismyndigheten och Försvarsmakten, hur du hittar spår samt hur du döljer egna spår!

På grund av det aktuella helikopterrånet förlänger vi föredraget med cirka 20 minuter
och avslutar med hur man använde sig av tracker i eftersöket!

Tid: tisdagen den 20 oktober 2009, kl. 1800 – cirka 2030

Plats: Lützensalen i K1, Lidingövägen 28, Stockholm

Anmälan: senast 2009-10-07 via utb@mpforeningen.a.se

Observera att vi endast har 25 platser
till denna unika föreläsning som endast är för Militärpolisföreningens
medlemmar
som betalt medlemsavgift för 2009!

Varmt välkommen!

 

Styrelsen

Sidan publicerad/ändrad 2009-10-07 kl. 00:16 av Björn Bexander.