2009-10-10 Kav-J, rekrytering till Hv-pluton

Vår systerorganisation, Kavalleri och Jägarförbundet, rekryterar sina medlemmar till en Hemvärnspluton på Amf1, Södertörnsgruppen. Militärpolisföreningens medlemmar är inbjudna av Kav-J till att söka till denna pluton. En möjlighet för de medlemmar som vill upprätthålla sina soldatfärdigheter tillsammans med sina vänner och andra med liknande bakgrund.
Kav-J bild.png
Broder/syster!

Jag heter Johan Nyström och är styrelseordförande i Kavalleri- och jägarförbundet (Kav-jf). Vi är ett specialistförbund inom försvarsutbildarna som representerar 510 medlemmar med bakgrund i Kavalleri- och jägarfunktionen.

Under hösten 2009 kommer förbundet att starta en frivilligt rekryterad Kavalleri- och jägarpluton tillsammans med de Nationella Skyddsstyrkorna (hemvärnet). Plutonen kommer att ingå i en bataljon som är organiserad i Stockholmsområdet.

Vi erbjuder alla intresserade med lämplig bakgrund, oavsett truppslag och vapengren, att söka medlemskap i plutonen (se rekryteringsannons nedan). Deltagandet ger möjligheten att upprätthålla de militära färdigheterna inom funktionen och samtidigt som kontaktnätet vidgas.

Besök gärna vår hemsida www.kav-j.se för att ta del av fler intressanta aktiviteter.


Välkommen!

Johan
Styrelseordförande

-------------------------------------------------------

1. Rekrytering till Nationella Skyddsstyrkornas Kavalleri-Jägarpluton

Intresserade av medverkan i den frivilliga Kav-J plutonen som sätts upp i de Nationella Skyddsstyrkornas regi, tillsammans med Kav-J förbundet, skall om möjligt närvara vid ett informationsmöte på Amf 1, Berga.

I samband med mötet kommer ytterligare information att delges angående personalförsörjningen, planeringen och förutsättningar. På mötet närvarar bataljonchefen och medlemmar ur Kav-J förbundsstyrelse.

Både soldater och befäl, värnpliktigt/reservofficerare, rekryteras till organisationen.
Det finns i skrivande stund ingen särskild kravspecifikation gällande militär bakgrund eller fysisk förmåga avseende ett deltagande. Dock förutsätts plutonens blivande medlemmar besitta en grundläggande kunskap och lämplig erfarenhet inom de olika funktioner som Kavalleri- och jägarförbundet representerar.

Utöver en manöverpluton kommer det troligen erbjudas enstaka befattningar inom kompanistabsfunktionen. För övrigt gäller de Nationella Skyddsstyrkornas krav på vandel och avtalsenlig tjänstgöringstid.

Tid: Lördagen den 10 oktober, kl 1200.

Var: Västerhaninge station

Klädsel: Fältuniform M/90 eller oömma kläder/skodon (ej stridsutrustning)

Program: 1200 Lunch (utspisning vid ankomst till Berga)
1230 Nationella Skyddstyrkor i framtidens försvar
1300 Studiebesök, Övningen - Marina Nationella Skyddstyrkor
1500 Frågestund
1600 Återfärd till Västerhaninge station

Anmälan till Övlt Johan Adolphson per mail nedan, Förfrågningar 0705-98 12 10.
Anmälan

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:32 av System user.