2009-10-08--11 Krigsförbandsövning B-styrka, Amf 1

Under vecka 941 genomför Södertörnsgruppen sin största övning för året, KFÖ - Krigsförbandsövningen 2009. Nu söker Södertörnsgruppen motståndare till Insatskompaniet. Militärpolisföreningen är återigen tillfrågad att stödja som B-styrka med våra kompetenta medlemmar.
n751870214_2986961_9115.jpg


Verksamhet:
Exempel på uppgifter som kommer att övas är bevaka, skydda, ytövervaka.
Förbandet kommer att öva på platser spridda över stora delar av Södertörn.

B-styrka:
Skall lokalisera, identifiera, kartlägga och störa förbandets verksamhet.
Detta är alltså en övning för dig som även vill öva på underrättelseinhämtning.


Tid:
0900, torsdag, 2009-10-08

Plats:
E.S.O.

Utrustning:
Civila kläder, övernattningsutrusning, (ev. egen bil, kamera, kikare samt ant.mtrl.)

Övrigt:
*500kr/ dygn, övningsersättning.
*Måltider gratis genom södertörnsgruppen.
*Km.ers. genom hela övn.
*Förläggning erbjuds i fält.


Anmälan senast 20 september

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:32 av System user.