2009-08-27--30 Stockholm Horse Game

Dragonbataljon, genom Livdragonernas ryttarförening, är med under sista veckoslutet i augusti och anordnar hopptävlingen Stockholm Horse Game. Militärpolisföreningens medlemmar inbjuds att deltaga i arrangemanget med en styrka för att styra parkering och övrig organisation på platsen.
acantus_carl_alm.jpg


Förfrågan gäller en styrka om 10 st frivilliga att hjälpa till under veckans tävlingar som funktionärer, främst gällande parkering och övrig logistik.

Tid: To-Sön, 07-19
Plats: Kavallerikasern, Lidingövägen 28 (fd. K1), samling i vakten.
Utrustning: M/90 Slät

Övrigt:
Mat och övrigt står Dragonbataljonen för. Ingen särskild ersättning utgår, officerare och soldater deltar frivilligt under tävlingen.


Anmälan senast 2009-08-25 till:admin@mpforeningen.a.se

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:32 av System user.