2009-03-05 SnigelDesign Föredrag

Den 5 mars kl. 18:00 på K1 kommer Snigeldesign, ett av Sveriges mest framstående företag inom utveckling av militär och polisiär utrustning, att hålla föredrag för Militärpolisföreningen och dess vänner. Foto: Snigel Design
snigeldesign polis.JPG

snigel design militär.JPG
Snigeldesign (de är de som bland annat gjort stridsväst 2000) kommer att ha föredrag den 5/3 om produktutveckling av militärmaterial, på K1.


Tid: 2009-03-05, kl. 18:00
Plats: Kavallerikasern, Lidingövägen 28 (K1)
Snigel design kommer att berätta om deras historia, visa ny och kommande utrustning och berätta om deras erfarenheter av utvecklingsarbete tillsammans med deras användare - militära och polisiära enheter.

Vi som deltar kommer också att få möjlighet att vara med och påverka utvecklingsarbetet av Projekt: Utrustningsväst 2009!

Vad skulle du vilja förändra med den befintliga stridsvästen?
Vad saknas idag som du vill ha i framtidens utrustningsväst?


Militärpolisens medlemmar har företräde.

Anmälan till:Anmälan

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:32 av System user.