2008-12-13 Försvarsupplysning - ISTAR och det nya personalförsörjningssystemet

Militärpolisföreningen skickar en inbjudan från Kav/J Förbundet som inbjuder till en Aktivitetsdag på MHS Karlberg den 13 december. Vi samlas i slottsvakten kl 09.15 och avslutar senast kl 14.00. All verksamhet sker inomhus.

På schemat har vi först utbildning i det nya ISTAR-konceptet för
användningen av sensorer till underrättelse/informationsinhämtning.
Konceptet är relativt nytt och en spännande vidareutveckling av
Jägare/spaningsfunktionen.

Därefter kommer vi att informera om det nya personalförsörjningsystemet
som sjösätts den 1 januari år 2009. Tyngdpunkten kommer att fästas vid
rekrytering, bemanning och soldatförsörjning. Det kommer att bli
intressanta förändringar. Informationen är särskilt lämplig för alla som
är intresserade av att söka till officershögskolan (sista ansökningsdag 15
januari) eller medlemmar som söker information om hur Försvarsmaktens
soldatförsörjning kommer att fungera i framtiden.

Vi bjuder även på lunch och fika.

Anmälan med namn, e-post, personnummer, telefonnummer,
förenings/förbundstillhörighet skall vara inskickad senast 2008-12-05
till:
johan.nystrom@forsvarsutbildarna.seUtbildningen är exklusiv. Antalet platser är begränsade - först till kvarn
gäller.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:32 av System user.