2008-11-24--2009-01-30 Livskvadrons Befattningsutbildning

Under vecka 848-905 genomför Livskvadron sin befattningsutbildning. Enstaka behov finns av figuranter för att stödja utbildningen av blivande militärpoliser. Militärpolisföreningen inbjuder sina medlemmar till Figuranttjänstgöring för Militärpolisen.
Ordningstjänst livskv.jpg
Ordnings- och säkerhetstjänst inom FM. Här, gripande av gärningsman. Foto: Robert Österlind.


Är du intresserad av att tjänstgöra som figurant under v.848-905?


Intresseanmälan skall innehålla följande uppgifter:

Ø Namn

Ø Adress

Ø Ditt medlemsnummer

Ø Ålder

Ø Mobilnummer

Ø Mejladress

Ø Om egen uniform finns (varken krav eller behov vid flera övningar)

Ø Formell kunskap eller annan erfarenhet av förhörsteknik

Ø Eventuell annan kompetens som du tror kan vara av intresse

Ø Vilka veckor och övningar intresseanmälan avser
Anmälan

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:33 av System user.