Om musikkåren

När och hur musikkåren framträder

Musikkåren spelar huvudsakligen för försvaret, de frivilliga försvarsorganisationerna och vid statsceremoniella sammanhang. I viss mån engageras musikkåren även av civila uppdragsgivare.

Musikkåren genomför även 2 -3 egna konserter per år.

Antalet engagemang per år har varierat kraftigt de senaste åren. Till följd av regionmusikorganisationens bantning fick musikkåren ett kraftigt ökat antal uppdrag under början av 90-talet, som mest ca 90 st per år. Efter att värnpliktsmusiken etablerades minskade åter antalet uppdrag för musikkåren.

Efter att musikkåren under våren 1996 slutligen och formellt godkänts av Försvarsmusikkcentrum (FömusC) för all form av militär ceremonimusik har antalet uppdrag åter ökat till att nu vara ca 40 per år.

Stämmor - musiker - medlemskap

Stämbesättning

Musikkåren har bibehållit den traditionella svenska stämbesättningen med ess- och b-kornett samt ventilbasun. De senaste åren har besättningen utökats med några saxofoner för att kunna utöka konsertrepertoaren. Målsättningen är dock fortfarande att i ceremonimusik kunna uppvisa en traditionell svensk musikkår.

Vid behov kan musikkåren även uppträda som traditionell sextett eller oktett.

Musiker, medlemskap

Musikkåren har för närvarande 38 musicerande medlemmar med varierande bakgrund, såväl rena amatörer som både aktiva och pensionerade yrkesmusiker.

Den som är intresserad av att delta i musikkårens verksamhet är välkommen att kontakta dirigenten eller vice dirigenten.

Medlemskap kan erhållas av svensk medborgare som fyllt 15 år. Den som ej fyllt 15 år kan delta i musikkårens verksamhet som elev. Nya medlemmar antas efter en prövotid.

Musikkårens verksamhet baseras på ideellt arbete, ingen medlemsavgift utgår.

Repetitioner

Musikkåren repeterar varje onsdag kl. 19 - 21.30 (uppehåll under sommaren) i "gamla stallet" på Karlberg (byggnaden närmast järnvägen).
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:03 av System user.