Marschkonsert 26 april 2009

I strålande vårväder bjöd Karlbergs Musikkår söndagen den 26 april 2009 på en rad marschrariteter i Rikssalen på det vackra Karlbergs Slott.
Karlberg_090426_02_mod.jpg
Konsert i Rikssalen 26 apr. 2009
Ända sedan 1792 har Karlbergs Slott varit platsen för utbildning av officerare. Beteckningen är i våra dagar Militärhögskolan Karlberg. Musik har alltifrån slottets tillkomst på 1600-talet varit en viktig del av livet på Karlberg, och inte minst under de dryga 200 år som den försvarsanknutna utbildningen har ägt rum där.

För att uppmärksamma musiken i just utbildningens tjänst genomförde Karlbergs Musikkår söndagen den 26 april en mycket uppskattad Marschkonsert med många rariteter. (Klicka på länken här nedan för att se konsertens innehåll.) Utöver det ordinarie programmet spelade musikkåren marscherna General Cederschiöld och Takt och ton av Per Grundström. Konserten avslutades med det i våra dagar ganska sällan hörda Svenska arméns tapto. Den nyligen bortgångne nestorn inom svensk blåsmusik - Harry Sernklef - hedrades särskilt under konserten, bland annat genom ett förnämligt framförande av hans 1964 komponerade Generalfälttygmästaren som numera är marsch för Försvarshögskolan.

Dirigent vid konserten var Jan-Erik Thylander och för värdskap med bildspel svarade överstelöjtnant Peter Wetterberg och Bo Magnusson.

(Bo Magnusson)

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:03 av System user.