Curt Puke

Musikkårens och Stockholms FBU-förbunds hederskapellmästare Curt Puke avled hastigt den 22 april 2004
Puke-stor.jpg
Curt Puke den 16 april 2004

 

Curt Puke, född den 13 februari 1917 i Gripenberg, började sin musikerbana som musikkelev hos musikkåren vid Kungl. Livregementet till häst (K1) den 1 november 1933. Han tillhörde denna musikkår till 1943. Åren 1938 - 1943 studerade han i solistklassen vid Musikaliska Akademin. 1943 anställdes han i Radiotjänsts Underhållnngsorkester som hornist. Denna orkester omvandlades sedermera till symfoniorkester under Sten Frykberg, Stig Westerberg och Sergiu Celibidache för vilken Puke också studerade dirigering under 1960-talet. Under åren 1956 - 1982 var han verksam som lärare vid Stockholms kommunala musikskolor. År 1971 - 1995 var Puke ledare för Den Baccanaliska Musiken inom Par Bricole.

Curt Puke började sin verksamhet vid Stockholms FBU-förbunds Musikkår 1954 och tillträdde som kapellmästare/dirigent 1955 en post som han innehade ända till 1995. Under större delen av denna tid tjänstgjorde han även som regementstrumslagare vid högvakter mm. Därefter har Puke varit verksam som hornist vid musikkåren.
Curt Puke var även musikkårens ordförande 1956 - 1994.
Karlberg_trombone_puke_040416.jpg
Curt Puke under sitt sista framträdande med musikkåren den 16 april 2004 vid HM Konungens besök på Militärhögskolan Karlberg.

Sidan publicerad/ändrad 2014-12-17 kl. 23:02 av Hans Wicklund.