Föreningen Samhällsberedskap

Ny Förening Den 30 augusti bildades en ny förening i syfte att ta tillvara det civila samhällets beredskapsbehov.

Ny förening söker medlemmar!
 

Det har bildats en ny förening inom Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland med namnet ”Föreningen Samhällsberedskap”.


Den riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att stödja samhället på det civila området.


Det finns många intressanta områden inom den civila delen av samhället att lära sig mer om och engagera sig i.


Dessutom börjar ett återtag av totalförsvaret för att också ge samhället mycket större robusthet även på den civila sidan av samhället.


Allt detta gör att människor behöver mer information


Ett exempel är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) ett fyraårigt uppdrag som syftar till att höja medborgarnas förmåga att ta hand om sig själv och sina nära vid större kriser i samhället.


För den informationsinsatsen utbildas informatörer som genomför informationsträffar för allmänheten under konceptet För Din Säkerhet.


I övrigt kommer föreningen att anordna föreläsningar, studiebesök mm inom hela det civila samhällsområdet.


Hör av dig till ordförande Irma Palm på
irma.palm@forsvarsutbildarna.se el telefon 070-558 93 53 om du har frågor.

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-08 kl. 16:06 av Peter Hawlitzky.

 

Nyheter


 

Nyhetsdatum: 2017-02-01
Här publicerar vi återkommande nyhetsbrev samt annan information

Nyhetsdatum:
Föreningen presenterar här; Kurser, Föreläsningar, Konferenser; Egna tilllika andra aktörers

Nyhetsdatum:

Nyhetsdatum:
Den 30 augusti valdes följande personer att ingå i interimsstyrelsen fram till ordinarie årsstämma i...