Stockholms Artilleri - och Granatkastarbefälsförening


AGB logo
Stockholms Artilleri - och Granatkastarbefälsförening (AGB) har skjutit sin sista ELDSTÖT!!

Föreningen som efter sammanslagningen 1999 mellan de båda föreningarna Art (1926) och Grk (1916) beslutade redan 2014 att lägga ner verksamheten 2017.

Sammanslagningen berodde på ett vikande medlemsantal i de båda föreningarna vilket har fortsatt även efter sammanslagningen, beroende på att rekryteringsunderlaget när det gäller specialtruppslagens neddragningar minskade.

Båda föreningarna bedrev egen utbildning fram till 80-talet under namnet Tung Eld och hade skarpskjutningar med 10,5 cm Haubits och 8 till 12 cm Grk på Marma, Blåhäll, Villingsberg och Älvdalens skjutfält samt Kungsängenfältet. Föreningarna hade också välbesökta kvällslektioner och studiebesök på dåvarande A1 (Linköping) och A9 (Kristinehamn). Artilleribefälsföreningen drev dessutom egen ungdomsavdelning (UART) fram till 1995.

Efter 100-årsjubilet i höstas som firades på Kavallerimässen och sista årsmötet 2017 med tillhörande medlemsmöte i juni så upphörde föreningen. Alla föreningens handlingar lämnas nu in till Krigsarkivet vilket vi påbörjade redan 2011.

Olle Holmström

fd. ordf Artilleribefälsföreningen

Sidan publicerad/ändrad 2017-06-10 kl. 00:47 av Peter Hawlitzky.