Förbundsstämman 2009

Liksom föregående hölls årsstämman på Kavallerikasernen, vilket nog kan sägas vara en återupplivad tradition som kommer att hålla i sig. Förhandlingarna hölls i ett mötesrum ovanför stallarna och middagen efteråt på Kavallerimässen. Anslutningen var sämre än föregående år, med 45 ombud närvarande mot 56 år 2008.

 

Lars-Olof Nilsson som nyvaldes som förbundsordförande förra året fick fortsatt förtroende, vilket inte förvånade någon. Mats Lekman nyvaldes som vice förbundsordförande. Under föregående år hade förbundsstyrelsens ordförande Rolf G. Dejhne också den posten, men nu förstärks förbundets ledning med ytterligare en kvalificerad person. På de flesta posterna inom förbundsstyrelsen och för övriga funktionärer föreslog valberedningen omval, och så röstade stämman. Medaljutskottet fick en ny ledamot, nämligen Jan Nilsson. Till ordförande i valberedningen valdes Johan Rasmusson, som därmed efterträdde Torsten Söderstam, som efter många års tjänst i förbundet hade avböjt omval.

 

Förbundets stadgar har under flera år bearbetats för revidering. Nu fattade stämman beslutet om en ny text. Innan de nya stadgarna kan träda i kraft måste de godkännas av centralförbundets överstyrelse, vilket planeras ske den 18 april i år. Den nya stadgetexten finns med som bilaga till protokollet från stämman. Intresserade medlemmar som vill ha protokollet eller förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2008 kan få dem per epost genom att kontakta förbundssekreteraren, thomas.eckered@forsvarsutbildarna.se.

 

En motion från Ingenjörsbefälsföreningen Pononiererna om ungdoms-verksamheten bifölls i alla sina tre punkter. Därav följer att förbundsstyrelsen måste utarbeta tydligare och mer omfattande regler för ungdomsverksamheten, vilket ligger väl i linje med den översyn av hela ungdomsverksamheten som redan har påbörjats.

 

 

 

Efter middagen delades medaljer och utmärkelser ut.

 

 

Utmärkelse

Mottagare

Förtjänstdiplom

Johan Ekblom

 

Anders Anshelm

Förtjänstplakett

Bo Ekstrand

 

Michael Welander

 

Irma Palm

Förtjänstmedalj silver

Kenneth Strömberg

 

Mihai Sauöescu

 

Agneta Cedervall

 

Rolf Dhejne

 

Thomas Eckered

Förtjänstmedalj guld

Johan Sterner

 

Per Nordlund

 

Hans Overödder

 

Kim Åkerman

Förtjänsttecken

Erik Zetterström

 

Per Johansson

Björns Kanna

Tobias Mattsson

Trängs sabel

Martin Frimansson

VinterGatan Ak4B

Johan Helmersson

                    Ak5

Mikael Johansson

CA-pris

Johan Helmersson

Landstormskamraterna

Märsta-Sigtuna FBU-förening

 

 

Författare och foto: Thomas Eckered, Förbundssekreterare

 

Bland inbjudna gäster fanns förre förbundsordföranden Kim Åkerman och Ingvar Hansson, 100-årsskriftens författare.

 Kim Åkerman 2446 673.jpg

Ingvar Hansson 2446 672.jpg

 

 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2010-04-12 kl. 20:44 av Per Nordlund.