Bilder från Waxholmskonferensen


Vaxholm 2289 18411.jpg
Rolf Dhejne, Förbundssekreterare och förbundets utvecklingsledare (MPO). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 18431.jpg
Bertil Åkerlind och Göran Holmström. Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 18441.jpg
Per Nordlund, Förbundets Webbmaster & FS (Tunga). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1845.jpg
Hans Overödder, Förbundets utbildningsledare & FS (Shv). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1859.jpg
Bertil Åkerlind, Förbundets kassör & FS (Signal). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1860.jpg
Bengt Celsing, Förbundets styrelseordförande (Pansar). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1878.jpg
Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1886.jpg
Lennart Lundberg, Försvarsmakten Livgardesgruppen och adjungerad till FS. Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1888.jpg
Anders Kämpe, föreningsrepresentant (Pansar). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1890.jpg
Per Johansson, Hemvärnsrepresentant FM Livgardesgruppen (Shv). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1891.jpg
Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1893.jpg
Rolf Pousard, föreningsrepresentant (Träng). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1894.jpg
Torsten Söderstam, ordförande i förbundets valberedning (Signal). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1897.jpg
Björn Sandström, föreningsrepresentant (Signal). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1898.jpg
Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1900.jpg
Robert von Knorring, förbundets Kanslichef (KavJ, m fl.). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1904.jpg
Andersson, ungdomsledare (Shv). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1905.jpg
Mats Nilsson, ungdomsledare (Shv). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1906.jpg
Maria Persson, förbundets info - ungdom. Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1907.jpg
Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1908.jpg
Per Andersson, föreningsrepresentant (Pansar). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1910.jpg
Christer Rydén, föreningsrepresentant (Shv). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1911.jpg
Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1913.jpg
Kjell Tetzlaff, föreningsrepresentant (S:t Erik). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1916.jpg
Göran Holmström, föreningsrepresentant (Träng). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1918.jpg
Frida Holmkvist, föreningsrepresentant (Skytte). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1921.jpg
Bengt Celsing, förbundets styrelseordförande (Pansar). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1924.jpg
Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1933.jpg
Anders Kämpe, föreningsrepresentant (Pansar). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1935.jpg
Torsten Söderstam, ordförande i förbundets valberedning (Signal). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1937.jpg
Kjell Tetzlaff, föreningsrepresentant (S:t Erik). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1938.jpg
Olle Eriksson, föreningsrepresentant (Art- & Grk). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1941.jpg
Agneta Cedervall, föreningsrepresentant (Träng). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1948.jpg
Maria Persson, förbundets info - ungdom. Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1950.jpg
Gösta Wensberg och Lennart Lundberg. Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1960.jpg
Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1961.jpg
Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1964.jpg
Anders Kämpe, föreningsrepresentant (Pansar). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1977.jpg
Hans Overödder, förbundets Utbildningsledare & FS (Shv). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1979.jpg
Göran Andersson, förbundets ungdomsansvarige & FS (Ing). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1982.jpg
Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Vaxholm 2289 1984.jpg
Gösta Wensberg, föreningsrepresentant (HBR). Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.